ผลิตภัณฑ์

product

สารปรับปรุงดิน ลีโอเทค® (Leotec)

ขนาด 1 กิโลกรัม

product

ออสโมโค้ท พลัส (Osmocote Plus)

ขนาด 200 กรัม, 1 กิโลกรัม, รีฟิล

product

นูแทค ซุปเปอร์-เค (Nutac Super-K)

ขนาด 100 กรัม, 500 กรัม, 1 กิโลกรัม

product

เกอมาร์ นาโน

ขนาด 100 ซีซี, 500 ซีซี, 1 ลิตร

product

โฟแมกซ์ (Phomax)

ขนาด 500 ซีซี, 1 ลิตร

product

ออสโมโค้ท สูตร 13-13-13 (Osmocote 3-13-13)

ขนาด 100 กรัม

product

นูแทค ไฮ-เอ็น (Nutac Hi-N)

ขนาด 1 กิโลกรัม

product

นูบา-สเปรย์ แคลเซียมโบรอน (Nuba-Spray CaB)

ขนาด 1 ลิตร

บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อาคารโซตัส เลขที่ 77 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 

โทรศัพท์ : 02 984-0999 ต่อ 555

โทรสาร : 02 984-0997-8

E-Mail : gardenmaster@sotus.co.th

Copyright © 2016 garden.sotus.co.th All Rights Reserved.