ผลิตภัณฑ์

product

สารปรับปรุงดิน ลีโอเทค® (Leotec)

ขนาด 1 กิโลกรัม

product

ออสโมโค้ท พลัส (Osmocote Plus)

ขนาด 200 กรัม, 1 กิโลกรัม, รีฟิล

product

นูแทค ซุปเปอร์-เค (Nutac Super-K)

ขนาด 100 กรัม, 500 กรัม, 1 กิโลกรัม

product

เกอมาร์ นาโน

ขนาด 100 ซีซี, 500 ซีซี, 1 ลิตร

product

สตาร์เกิล จี (Starkle G)

ขนาด 100 กรัม, 250 กรัม, 500 กรัม, 1 กก, รีฟิล

product

สตาร์เกิล เอสแอล (Starkle SL)

ขนาด 100 ซีซี, 500 ซีซี, 1 ลิตร

product

เอ็กซอล (Exalt)

ขนาด 15 ซีซี, 250 ซีซี

product

เดทมีล-5 (Deadmeal-5)

ขนาด 250 กรัม, 1 กิโลกรัม

product

จอยท์ (Joint)

ขนาด 100 ซีซี, 500 ซีซี

product

ทาชิกาเร็น (Tachigaren)

ขนาด 100 ซีซี, 500 ซีซี

product

ฟังกูราน-โอเอช (Funguran-OH)

ขนาด 500 กรัม, 1 กิโลกรัม

product

ไดเทน เอ็นที เอ็ม-45 (Dithane™ NT M-45)

ขนาด 100 กรัม, 1 กิโลกรัม

product

เกาดี้ (Gaodi)

ขนาด 5 กรัม, 50 กรัม

product

เทนชั่น ที-7 (Tension T-7)

ขนาด 100 ซีซี, 500 ซีซี, 1 ลิตร

บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อาคารโซตัส เลขที่ 77 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 

โทรศัพท์ : 02 984-0999 ต่อ 555

โทรสาร : 02 984-0997-8

E-Mail : gardenmaster@sotus.co.th

Copyright © 2016 garden.sotus.co.th All Rights Reserved.