ผลิตภัณฑ์

product

สตาร์เกิล จี (Starkle G)

ขนาด 100 กรัม, 250 กรัม, 500 กรัม, 1 กก, รีฟิล

product

สตาร์เกิล เอสแอล (Starkle SL)

ขนาด 100 ซีซี, 500 ซีซี, 1 ลิตร

product

เอ็กซอล (Exalt)

ขนาด 15 ซีซี, 250 ซีซี

product

เดทมีล-5 (Deadmeal-5)

ขนาด 250 กรัม, 1 กิโลกรัม

product

มอร์เก็น (moregain)

ขนาด 1 ลิตร

product

โอไม้ท์ 570 อีดับเบิ้ลยู (Omite570EW)

ขนาด อีดับเบิ้ลยู

product

แจคเก็ต (Jacket)

ขนาด 1 ลิตร

product

แจคเก็ต (Jacket)

ขนาด 100 ซีซี

product

เซฟวิน 85

ขนาด 100 กรัม, 500กรัม, 1กก

product

เอสเค เอ็นสเปรย์ 99 (SK ENSPRAY 99)

ขนาด 1 ลิตร

บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อาคารโซตัส เลขที่ 77 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 

โทรศัพท์ : 02 984-0999 ต่อ 555

โทรสาร : 02 984-0997-8

E-Mail : gardenmaster@sotus.co.th

Copyright © 2016 garden.sotus.co.th All Rights Reserved.