ผลิตภัณฑ์

product

จอยท์ (Joint)

ขนาด 100 ซีซี, 500 ซีซี

product

ทาชิกาเร็น (Tachigaren)

ขนาด 100 ซีซี, 500 ซีซี

product

ฟังกูราน-โอเอช (Funguran-OH)

ขนาด 500 กรัม, 1 กิโลกรัม

product

ไดเทน เอ็นที เอ็ม-45 (Dithane™ NT M-45)

ขนาด 100 กรัม, 1 กิโลกรัม

product

เทอร์ราคลอร์ ซุปเปอร์-เอ็กซ์ (Terraclor Super-X)

ขนาด 100 ซีซี

บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อาคารโซตัส เลขที่ 77 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 

โทรศัพท์ : 02 984-0999 ต่อ 555

โทรสาร : 02 984-0997-8

E-Mail : gardenmaster@sotus.co.th

Copyright © 2016 garden.sotus.co.th All Rights Reserved.