เคล็ดลับการดูเเลสวน

ออสโมโค้ท

สูตรบํารุงต้นและใบ เป็นปุ๋ย

ไฮ-เทคที่ได้พัฒนา เทคโนโลยีการเคลือบ

เม็ดปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ

สตาร์เกิล จี

สารไดโนทีฟูแรนชนิด เม็ดสีชมพู

สามารถป้องกัน และกําจัดแมลง

จําพวก เพลี้ยต่างๆ

บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อาคารโซตัส เลขที่ 77 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 

โทรศัพท์ : 02 984-0999 ต่อ 555

โทรสาร : 02 984-0997-8

E-Mail : gardenmaster@sotus.co.th

Copyright © 2016 garden.sotus.co.th All Rights Reserved.